Referat af Generalforsamling i Søby Forsamlingshus 04.04.2019.

 

Til stede 24 medlemmer.

 

1. Leif Richardt valgt som dirigent.

2. Formandens beretning. Priserne på strøm blev dårligere p.gr.a. 10 ørens bortfald. Vi har dog sikret os 30 ører de første 3 kvartaler i år. Vi havde en del udfald på grund af overproduktion og fejl på bremsen. Termo Bypass skiftet. Periodisk fejl på bremse overvågning. Jeg fik vingerne fotograferet. Vi ville gerne justere vingerne lidt ned, men det kunne ikke lade sig gøre. Så vi valgte at sætte stålstrips på, det kostede ca. 12.000 kr. Der var problemer, da vi skiftede Sparekasse, vores NEM konto var blevet slettet. Så vi fik ingen penge. Det kæmpede jeg med længe. Til sidst fik vi for mange. Banken mente, det passede, indtil årsopgørelsen kom. Så ville de have dem tilbage igen. Naturlig Energi kommer kun på mail. Så hvormange vil beholde bladet?

3. Fremlæggelse af regnskab 2018. Godkendt. Budget for 2019 ligeledes godkendt.

4. Indkomne forslag. Se mail fra Flemming Reinholdt. Forslaget vil blive taget op igen næste år, når bestyrelsen har drøftet fordele og ulemper ved medlemsskab af Dansk Vindmølleforening. Bestyrelsen har dog fuldmagt til at tage den endelige beslutning.

5. John Olsen blev genvalgt som kasserer. Peter Rasmussen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.

6. Arne Sørensen og Lene Jensen blev genvalgt som suppleanter.

7. Else M. Skjødt Høj genvalgt som revisor.

8. Evt. Udmeldelse af Naturlig Energi. Der vil blive tilsendt en mail til dem, der ønskes at udmelde sig.