Referat af Generalforsamling i Estrup Gårde Møllelaug, afholdt i Søby forsamlingshus 14.04.2016.

 

Mødet startede med valg af Leif Richardt som ordstyrer, herefter fremlagde næstformand Søren Sørensen beretning for vindmøllens aktivitet for 2015.

Møllen har fået en omfattende hovedrenovering, herunder udskiftning af vingesæt, gearkassehovedlejer, lejer i generator, filtre renset. Hele denne renovering med serviceaftale kom til at koste godt 800.000 kr. + moms.

Beretningen blev godkendt.

John Olsen fortalte senere kort om regnskabet for 2015 samt budget for 2016. Der vil være et beløb på kr. 120 pr. andel til første udlodningn. Beretningen for regnskab og budget blev godkendt.

Der var ingen indkomne forslag.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor blev ved Generalforsamlingen genvalgt.

Under punktet Eventuelt mente Povl Revsbech ikke, at hjemmesiden var helt opdateret, han tilbød at administere siden med det sidste nyt, det må siges, at der længe har været efterlyst en person, som vil tage denne post, så tak til Povl. Spørgsmål: Skal møllen sælges? Som elpriser er nu, får vi 12,2 øre pr. KWH, og det forventes ikke, den stiger det næste år. Vil det ikke være den bedste idé at sælge, da salgsprisen er bestemt af elprisen. Svar:  vi har en nyrenoveret mølle, som er betydelig mere værd end det, vi kan få ved salg. Til sidst snakkede folk lidt om, hvor meget møllen havde tjent ind i forhold til dem, som havde banklån, de fleste mente lånene var indfriet efter 9½ - 10 år.

32 personer havde valgt at tage til generalforsamling i Søby, det må siges at være flot i forhold til hvad der plejer.

 

Referent: Bent Sørensen