Generalforsamling i Estrup Gårde Møllelaug, afholdt 20. april 2017 i Søby Forsamlingshus.

 

1. Søren Sørensen blev valg som dirigent.

2. Formandens beretning: Niels Martin Thomsen beretterede kort om Vindmøllen, den har kørt uden problemer det sidste år. Ved sidste eftersyn er der dog konstateret en lille smule snavs i gearkasseolien, der er ikke alarmerende. Vi har fået 1 års ekstra garanti på hovedreparationen. Under beretningen fortalte hjemmesidens webmaster Povl Revsbech kort om hjemmesiden: Den skulle opdateret til en ny version, før det var muligt at indtaste nyheder og produktionstal. Desuden har der været problemer med kommunikation mellem møllens modem og en webside, hvor møllens produktion kan ses, men disse problemer er blevet løst at en tekniker.

3. John Olsen fremlagde årsregnskab for 2016 samt budget for 2017. Begge blev godkendt.

4. Indkomne forslag: Ingen.

5. Valg til bestyrelsen: John Olsen og Peter Rasmussen blev genvalgt.

6. Valg som suppleanter: Arne Sørensen og Lene Jensen blev genvalgt.

7. Valg som revisor: ELse M. Skjødt Høj genvalgt.

8. Evt. Intet.

 

Mødet blev afholdt i god ro og orden, senere blev der hyggensnakket og spist smørrebrød. Ialt var der fremmødt 21 deltagere.

Referent: Bent Sørensen.