Estrupgaarde vindmøllelaug. Referat af generalforsamling i Søby 19-4 2018.

21 fremmødte incl. bestyrelsen.

1. Leif Richard blev valgt som Dirigent.

2. Formandens beretning. Niels Martin begyndte med at fortælle om vindmøllens alder, den er tæt på 20 år nu men kører faktisk ret fint trods sin høje alder. Møllen har dog lidt problemer når vinden er for kraftig. Den stopper ofte når vinden når ca 14-15 sekundmeter, hvorefter der skal opstartes igen. Vingerne skal trimmes /optimeres så de er 100% ok . John Olsen fortalte lidt om arbejdet omkring afregninger, så møllen kan få den helt rigtige pris pr KW. Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab. John Olsen berettede om regnskabet for 2017 samt budget for 2018. Begge godkendt.

4. Indkomne forslag . Ingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer . På valg er : Niels Martin Thomsen . Bent Sørensen . Søren Sørensen. Alle 3 Genvalgt

6. Valg af Suppleanter. På valg er : Arne Sørensen. Lene Jensen. De blev Genvalgt.

7. Valg af Revisor. På valg er : Else M. Skjødt Høj . Hun blev Genvalgt.

8. Eventuelt. Der blev drøftet lidt om møllens drift i fremtiden.

Referent: Bent Sørensen