SIDSTE NYT:

Der har været afholdt generalforsamling den 7/4-2011. Referatet er placeret under DET NYE FANEBLAD øverst der hedder: REFERATER..


"Gamle nyheder":

16. januar 2005

Så har stormen lagt sig igen!!

Det var heldigt, vores mølle blev stående, at den så ikke lige havde lyst til at producere i 11 timer, er vel klart nok.
Lørdag d. 8 blev det alligevel til 10.515 kW, søndag 11.556 kW, mandag 16.267 kW.
Så på trods af det lange stop (8 timer lørdag, 3 timer søndag) gik det jo meget godt!
Lige inden stormen kom på det højeste, satte møllen rekord for dagsproduktion. Fredag leverede den for over 10.000 kr. eller 17.122 kW til ELRO, det er rekord. Den tidligere er tilbage fra 22-02-2002 og var 16.507 kW. En dagsproduktion som den 7. januar vil i hele 2005 give 3.650.000 kr. :o)

En anden rekord er jo også at se her på siden under produktion. I 2004 producerede møllen i alt 1.440.189 kW, hvilket for første gang er over 1,4 million, som vistnok er det estimerede.
At 2004 så også blev året med opklaring på de forskellige udestående med NEG Micon / Vestas og forsikringen, er jo også dejligt. 2004 gav på den måde i alt 735 kr. pr. andel, da der lige før nytår blev udloddet 170.000 kr., eller 121 kr. pr. andel.

Her et lille udpluk under orkanens rasen fra computeren i møllen:

0000 Fejlfritsystem
0068  Fatal overvind
0037  Overvind
0015  Overvind høj
0000  Fejlfrit system
0091  Vibrationsvagt 05-01-09
05-01-08
05-01-08
05-01-08
05-01-08
05-01-08 03:35:40
18:03:06
17:53:33
15:44:33
15:37:55
15:19:51

Som det kan ses under produktion, blev der målt vindstød på 46,1 sekundmeter eller 165 km/t., det er ikke så lidt. Mon vindmåleren gik i selvsving?

Det var alt for denne gang.

Godt nytår med håb om en masse blæsevejr i 2005.Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Estrup Gårde Møllelaug
v. Leif Richardt
16/1-200517. august 2004:
Først en lille undskyldning for de manglende oplysninger og opdateringer her på siden.

Jeg kunne remse en masse forklaringer op, men vil nøjes med: Nu bliver det bedre!!!!

Men lige nu og her er det helbredet på vores kære mølle, der lige er lidt nyt om.

Den har det godt og har kørt rigtig godt siden gearet blev skiftet.

Der har ingen beklagelige stop været, kun en enkel gang stod møllen pludselig stille? Jeg ringede til Vestas, men disse kunne ikke skabe kontakt til møllen og havde derfor heller ingen alarm fået? TDC var så dagen efter ude i møllen og skifte noget et lyn havde taget livet af. Så blev alt godt igen.

MEN MEN! For der er lige et men. Gearet skal skiftes igen. Efter skiftet i marts 2003, har man holdt øje med rester i olien, ren rutine efter et gearskift. Olien var IKKE ren.

Vestas har så lavet et par ekstra check og fundet det nødvendigt at klage til den tyske leverandør, som renoverede den gamle gearkasse. De har indvilget i at skifte hele gearkassen, der så samtidig kommer op i en nyere revision, end den der sidder i møllen nu.

Man bliver jo altid lidt mistænkelig over ting som disse! Når man havde forventet at den stang med propellen der ude midt i kornet, bare skulle lave en vanvittig masse strøm, uden nogen som helst form for problemer.

Men omvendt, så er det jo godt at vindmølleforeningen, Vestas Service, forsikringen mm., alle sørger for at det går godt.

Nu kan vi jo håbe og tro på at den gearkasse der bliver skiftet i morgen, er i topform og parat til at virke de næste 30 år.

Hvis det bliver blæsevejr, aflyser de udskiftningen, men DMI siger en vindhastighed på 7 m/s., så der skulle blive mulighed for at tage ud på marken i morgen, hvis man har lyst til at se den store kran på arbejde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Estrup Gårde Møllelaug
v. Leif Richardt
17/08-2004

PS Det er lykkedes en enkel gang i nyere tid at få koblet op til PC’en i møllen, så der er lidt friske tal herfra.
 
20. april 2004
Bedre sent end aldrig!!!

Som de fleste jo ved, havde vores mølle et gearkasseproblem, som kom til at strække sig fra februar 2003 til marts 2003.

I ca 1½ måned stod møllen stille. Hvem der skulle betale (om det var NEG Micon eller Codan) stod i lang tid hen i det uvisse, men her ca. 1 år senere er de sidste brikker faldet på plads.
Micon tog det på garantien, da det var anmeldt før møllens 2 års fødselsdag.
At der gik yderligere 3/4 år, før udskiftningen kom, skyldtes leveringsproblemer hos gearkasseleverandøren i Tyskland.
En nyrenoveret gearkasse kom på toppen og endelig drejede møllen igen.

Forsikringen ville så gerne have tal for samme periode året før. SUPER, der havde det blæst meget mere end i 2003. De tog dog vindtallet for hele Danmark i perioden og ikke kun ved Estrup Gårde..
Dette betød så en udbetaling på små 100.000 kr., og ikke lidt over 200.000, som 2002 havde givet.
Nu ligger det jo så heldigt at vi har tal fra nogle nabomøller. Med disse i hånden fik vi hævet forsikringsudbetalingen med over 40.000 kr. Det var jo fint nok.

Set i bakspejlet, så har vi siden udskiftningen haft en problemfri produktion.

I det andet bakspejl kan vi så se en mølle, der løber i fuldlasttimer 1½ måned senere, end planen siger - samtidig er alle de andre slidtagedele i møllen jo ikke blevet slidt i den tid.

Der skal også bruges lidt penge, da der efter Dansk Vindmølleforenings råd bør monteres et Offline filter, samt tryksmøring. Dette vil spare hovedlejet for en for tidlig udskiftning.

Det var alt lige nu!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
v/Næstformand Leif Richardt
20/4-2004
 

22. februar 2003:

Så skete det utænkelige…….

Bestyrelsen modtog den 23. januar 2003 en skrivelse fra Energistyrelsen, hvor i man meddeler os at møllen ikke er godkendt som ”eksisterende vindmølle pr. 31.december 1999”.

Først lidt historie:

Den 16. maj 2002 bad Energistyrelsen om vores bemærkninger til partshøring i sagen.

Den 17. maj 2002 aftaler formanden med Jysk Vindkraft, efter samtale med Jørn Larsen (Dansk Vindmølleforening), at bede Jysk Vindkraft svare på partshøringen.

Den 2. juni 2002 svarer advokat Erik Kjær på vegne af Jysk Vindkraft og møllelauget Energistyrelsen.

Den 23. januar 2003 modtager vi som før nævnt afgørelse fra Energistyrelsen.

Den 24. januar 2003 besluttes det på betyrelsesmøde, at bede Dansk Vindmølleforening om, at føre sagen for os.

Den 27. januar 2003 kontakter formanden Dansk Vindmølleforening, og bad denne om, at føre sagen for os.

Den 29. januar 2003 modtager vi brev fra Jysk Vindkrafts advokat Erik Kjær, hvor i han på det kraftigste opfordrer os til, at påklage afgørelsen. Og ved en efterfølgende kontakt til Jysk Vindkraft, konstateres det at man her holder styr på, at alle de implicerede møllelaug får klaget rettidigt.

Den 3. februar 2003 modtager vi kopi af Advokatgruppen Silkeborgs klage til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse. Den 10. februar modtager vi bekræftelse fra Energiklagenævnet.

Den 25. februar 2003 modtages skrivelse fra advokat Erik Kjær, der fortæller at Jysk Vindkraft er gået i betalingsstandsning.

Den 26. februar 2003 kontaktes Jørn Larsen (Dansk Vindmølleforening), som orienterer formanden om, at Advokatgruppen Silkeborg repræsenterer os ved fordringshavermødet i skifteretten i Nykøbing Mors den 6. marts 2003.

Vedr. Energistyrelsens afgørelse:

Energistyrelsens foreløbige vurdering fra den 15. maj 2002, anfører de, at møllen ikke anses for værende ”eksisterende”, da fristen for byggetilladelsen for møllen er udløbet, samt at kontrakten ikke er bindende, da man mener at § 8 stk. 2 giver Jysk Vindkraft mulighed for, at annullere aftalen.

Vedr. byggetilladelsen er Energistyrelsen nødt til, at erkende at byggeriet er påbegyndt rettidigt, da vejanlægget er påbegyndt den 2. februar 1999.

Vedr. købekontraktens § 8 stk. 2  fastholder Energistyrelsen i afgørelsen, at bestemmelsen giver både Jysk Vindkraft og vindmøllelauget mulighed for at ophæve kontrakten.

Udrag af købskontrakt mellem Estrup Gårde Møllelaug I/S og Jysk Vindkraft A/S:

§ 8 SÆRLIGE BESTEMMELSER:

Afsnit 2:

Køber er ikke forpligtiget til at betale nogen del af købesummen forinden denne af sælger er dokumenteret fuldt indbetalt på møllelaugets konto.

Afsnit 3:

Nærværende kontrakt er betinget af, at betingelserne i Energistyrelsens bekendtgørelse om vindmøllers tilslutning til elnettet kan opfyldes inden 1. september 2000.

Dette kan efter Energistyrelsens mening lade sig gøre ved, at Jysk Vindkraft sørger for, at møllen ikke bliver fuldtegnet, hvorved kontrakten skal ophæves. Eller hvis Jysk Vindkraft ikke kan fuldtegne møllen, således at møllelauget kan lade handelen gå tilbage.

Energistyrelsen skriver i afgørelsen side 7 afsnit 4:

”Det er imidlertid Energistyrelsens opfattelse, at denne retstilstand allerede følger af kontraktens bestemmelse om, at ”Nærværende kontrakt er betinget af, at betinge betingelserne i Energistyrelsens bekendtgørelse om vindmøllers tilslutning til elnettet kan opfyldes inden 1. september 2000”. Da der med denne bestemmelse i kontrakten allerede er taget højde for, at lauget først bliver bundet af kontrakten, såfremt vindmøllen kunne opnå nettilslutning efter de dagældende regler, er det Energistyrelsens opfattelse, at den omtvistede bestemmelse ( §8 stk. 2 ) må have et selvstændigt indhold herudover, idet det har formodningen imod sig, at der er overflødige bestemmelser i kontrakten.”

Formanden kontaktede sin advokat dagen efter afgørelsen var modtaget, og hun svarede:

”Magen til sludder har jeg aldrig set før”. Hun brugte sågar det for advokater sjældne udtryk ”Det er helt ude i hampen”.

Vi må på nuværende tidspunkt afvente Energiklagenævnets afgørelse, og hvis reglerne for afregning bliver fulgt vil vi blive trukket for 17 øre/kWh for den strøm som vi har produceret siden 1. januar 2002 ( ca. 240.000 kr.).

At Jysk Vindkraft er gået i betalingsstandsning den 17. februar 2003, var forventet.

Vi mener dog ikke, at det bør have indflydelse på vores situation, da vi mener vi har en god sag i Energiklagenævnet. Formanden er dog begyndt at tvivle på offentlige myndigheders evne til, at træffe korrekte beslutninger!

Med venlig hilsen
Søren Sørensen (Formand)
Niels Martin Thomsen (Sekretær)
Estrup Gårde Vindmøllelaug I/S
27/02-2003.11. februar 2003:

Som mange nok har opdaget, har vores mølle stået stille siden 15. januar 2003.

I de sidste 5 dage op til nedbruddet, steg temperaturen på den store generator, ikke vildt og voldsomt, men dog adskillige grader over temperaturen på de 3 andre møller.

Den 16. januar kom Neg Micon så ud og op i møllen, fandt en skæv aksel, som de ikke lige vidste, hvad de skulle stille op med? Jeg var også tilstede og fortalte om den gearkasse, som en nylig rapport fra Dansk Vindmølleforening forlangte udskiftet på garantien. Dette tog de med hjem og et par dage efter lød meldingen, at man afventede en renoveret gearkasse fra Tyskland - dog havde man endnu ikke fundet én, der kunne levere.
Man kan derfor ikke fra Neg Micons side få oplyst om, hvor længe, der vil gå, før vi kan få udskiftet gearkassen. Dette skyldes, at de ikke kan få vingerne ned så længe, det blæser over 10 sek.m. og at der er lang kø på folk og kraner, når det så er vejr til det!

Det er meldt til forsikringen og denne skulle jo dække den manglende indtjening. Så vi kan jo så glæde os over, at resten af møllen ikke bliver slidt, samt at der går lidt længere tid, før møllen når fuldlasttimerne ;-)

Med venlig hilsen
Leif Richardt
Næstformand Estrup Gårde Vindmøllelaug I/S
11/02-2003